Ремонт е основополагащ бранш, принадлежащ към значимия Ремонт сектор в сегашната икономика на България. С абсолютна точност можем…